VÅRA TJÄNSTER

Lindemans Infra har ett brett tjänsteutbud inom allt från planeringsarbeten, jordbyggnad, sprängningsarbeten, transport, snöröjning till maskinservice. Vi anpassar oss till kundens behov.

Tjänster

Jordbyggnad

- Husgrunder
- Industrigrunder
- Vägbyggnad
- Vatten- och avloppsgärvningar
- Kabelgrävningar
- Dräneringar och dikningar
-Ytvattensystem

Sprängning

Olika typer av sprängningsarbeten kan ordnas via oss.

Transport

Kontakta oss när du har behov av transporttjänser av olika slag

Snöröjning

- Snöröjning för privat personer, företag och husbolag
- Halkbekämpning

Jour 24/7

Ifall våra kunder stöter på problem så finns vår jour tillgänglig dygnet runt.

Övrigt

- Rivningsarbeten
- Muddring
- Bergningsarbeten
- Maskinservice
- Slangpress
- Mätarbeten
- Planering och konsultering

Finns inte din typ av projekt i listan?
Kontakta oss så löser vi det!

En inblick i vår vardag